[i18n] New release

Jozef Sudolsky ELBIA s. r. o. jozef.sudolsky at elbia.sk
Sat Dec 29 19:17:18 UTC 2012


Hi,

how much time for translating i have before the new releases of Horde  
and Imp are out? Thnks.

--
S pozdravom
Bc. Jozef Sudolsky

ELBIA, s. r. o.
Stoličková 4/870
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 702 897
IČ DPH: SK2022300995
Spoločnosť je zapísana v OR vedenom OS v Banskej Bystrici pod spisovou značkou
12334/S v zložke Sro.

Pred vytlačením tohto mailu, prosím, zvážte dopad na životné  
prostredie. Ďakujeme.
Please consider the environment before printing this e-mail. Thanks.
More information about the i18n mailing list